รหัสผู้ใช้ :  
   รหัสผ่าน :  
 
 
สำหรับนักศึกษา
รหัสผู้ใช้ : รหัสนักศึกษา
รหัสผ่าน : S@uรหัสบัตรประชาชน
 
สำหรับเจ้าหน้าที่
รหัสผู้ใช้ :ชื่อภาษาอังกฤษ
และนามสกุลตัวแรก
รหัสผ่าน : S@uรหัสพนักงาน